Contact Information

Shibuyunji Town Council
Shibuyunji District
Central Province, Zambia
P.O Box 30833
Shibuyunji
Email:shibuyunjicouncil@gmail.com